Академиялық қарызы бар білім алушылардың сабақ кестесі