Академиялық қарызы бар білім алушылардың сабақ және емтихан кестесі